Πιστοποιήσεις

UNI EN ISO 9001:2008

Τα σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρίας μας έχει πιστοποιηθεί συμβατό προς το πρότυπο UNI EN ISO 9001:2008 για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την επισκευή και το τεχνικό σέρβις των προϊόντων μας.

Το πρότυπο UNI EN ISO 9001:2008 είναι παγκόσμια αναγνωρισμένο όσο αφορά την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας (SGQ) κάθε εταιρίας ανεξαρτήτως διαστάσεων.

Πρωταρχική μέριμνα αποτελεί η ικανοποίηση του πελάτη, διαμέσους της διαχείρισης ενός συστήματος οργάνωσης που εστιάζεται στην συνεχή καλυτέρευση της ποιότητας.

Το πρότυπο που καθορίζει τις προδιαγραφές συστημάτων ποιότητας σύμφωνα με το ISO (International Organization for Standardization) κατευθύνει και την όλη οργάνωση προς την μέγιστη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα για την τελική και μέγιστη επίσης ικανοποίηση του πελάτη.

Η ανάπτυξη και η χρήση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας γίνεται διαδοχικά, πρώτα σε επίπεδο ανάλυσης και ορισμού των απαιτήσεων των πελατών και όλων όσων έρχονται σε επαφή μαζί τους και αργότερα σε επίπεδο ορισμού των στόχων ποιότητας της παράγωγης και των υπολοίπων τμημάτων της κάθε εταιρίας για να μετατρέψουν όλοι μαζί αυτές τις απαιτήσεις σε πραγματικά προϊόντα ποιότητας .

Μέθοδοι έλεγχου αποτελεσματικότητας και ποιότητας κάθε προϊόντος και παραγωγικής διαδικασίας καθορίζονται και χρησιμοποιούνται συνεχώς όπως συμβαίνει επίσης και για την συνεχή τελειοποίηση του συστήματος παραγωγής.

Μια οργάνωση μπορεί να πάρει πιστοποίηση ως προς το πρότυπο ISO 9001:2008 αν είναι συμβατή με τους κανόνες του και μάλιστα αυτοί οι ίδιοι οι κανόνες ελέγχονται με την σειρά τους κάθε χρόνο από ανεξάρτητους από κάθε επισήμου οργανισμού πιστοποίησης εκλεκτές. Η εταιρία μας ελέγχεται κατά διαστήματα από την Cermet www.cermet.it, ένα ανεξάρτητο οργανισμό απευθείας πιστοποιημένο από τον Iταλικό Oργανισμό Πιστοποίησης, ACCREDIA www.accredia.it.